Kolędnicy Misyjni 2018

Jesteś tu: » Strona główna » Kolędnicy Misyjni 2018

Kolędnicy Misyjni 2018

Tradycyjnie pod opieką s. Danuty Katarzyny Jarząbek kolędnicy zwiastowali radość Bożego Narodzenia w odwiedzanych domach oraz zbierali datki na pomoc duchową i materialną dla dzieci w Syrii i Libanie. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na trudną sytuację ich rówieśników, którzy cierpią z powodu konfliktów zbrojnych. Po raz kolejny podejmowana jest modlitwa o pokój na świecie, a także zbierane są fundusze na rzecz ofiar wojny. W tym roku Kolędnicy Misyjni zostawiali w naszych domach pamiątkę w postaci otwartych dłoni. Symbol ten nawiązuje do gestu przekazywania znaku pokoju i gotowości do braterskiej pomocy. Brawo

Opracowanie: szkolnastrona.pl