MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA

Jesteś tu: » Strona główna » MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA
Seminarium Młodzieżowych Rad Gmin
czytaj więcej

MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA W KRYNICY MORSKIEJMłodzieżowa Rada Miejska w Krynicy Morskiej została utworzona na mocy uchwały nr VI/36/15 Rady Miejskiej z dnia 12 marca 2015r. Załącznikiem do uchwały był Statut Młodzieżowej Rady, który określa jej zasady działania, cel i zadania. Pierwsze wybory odbyły się 18 marca 2015r. i poprzedzone zostały kampanią wyborczą przeprowadzoną w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej. W skład Rady weszli następujący uczniowie: kl. I – Oliwia Wasiluk, Dominika Zembrzuska i Filip Szczurek; kl. II – Wiktoria Dziedzic, Szymon Kołek i Szymon Pawłowski; kl. III – Kinga Grochowska, Klaudia Janiszewska i Klaudia Streich. Opiekunkami młodych radnych zostały Panie Jolanta Kwiatkowska i Teresa Pawłowska.

Zaraz po wyborach młodzi radni uczestniczyli w warsztatach, które odbyły się w dniach 20 – 22 marca 2015r. w Serocku pod Warszawą. Tam w ramach projektu „Młodzieżowe Rady Gmin: dialog władz z młodymi mieszkańcami” prowadzonego przez Fundację Civis Polonus spotkaliśmy się z młodzieżowymi radnym z gminy Płużnica i gminy Lisewo. Wspólnie, pod czujnym okiem naszych moderatorek uczyliśmy się podstaw samorządności, diagnozy problemów i metod prowadzenia dialogu z władzami, poznawaliśmy istotę działania Młodzieżowych Rad. Cały projekt realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Po powrocie z niecierpliwością czekaliśmy na ślubowanie, które miało miejsce na Sesji Rady Miejskiej dnia 7 maja 2015 r. Już kilka dni po ślubowaniu (12. 05. 2015r.) odbyło się nasze pierwsze spotkanie z Burmistrzem Miasta. Poinformowaliśmy Burmistrza o swoich planach i pomysłach dotyczących działania na terenie miasta.

Na kolejnym spotkaniu zaczęliśmy pracę nad przygotowaniem ankiety diagnozującej potrzeby mieszkańców Krynicy Morskiej i turystów do nas przybywających; w działaniach wspierała nas Pani Ania Śledzińska. Praca nad przygotowaniem diagnozy i opracowaniem jej wyników zajęła nam bardzo dużo czasu. W ankiecie wzięło udział 95 osób – 43 mieszkańców i 52 turystów. Wyniki diagnozy przedstawiliśmy Burmistrzowi Miasta i Radzie Miejskiej Krynicy Morskiej na Sesji dnia 26 listopada 2015r. Na tej Sesji zostali również zaprzysiężeni nowi radni, którzy zostali wybrani w wyborach uzupełniających 24 września 2015r. – Milena Frączak, Konrad Dziedzic i Sebastian Gawlik. W tajnym głosowaniu powołaliśmy nowy zarząd, przewodniczącą Młodzieżowej Rady została Wiktoria Dziedzic, a wiceprzewodniczącymi Oliwia Wasiluk i Szymon Pawłowski.

W trakcie pracy nad diagnozą nie próżnowaliśmy. Współpracowaliśmy z GKRPA w kampanii społecznej pod hasłem „Reaguj na przemoc” oraz kampanii „Stop pijanym kierowcom”, pomagaliśmy przy organizacji obchodów Dnia Dziecka. W ramach Programu Działaj Lokalnie w naszym mieście rozwiesiliśmy skrzynki kontaktowe, uwagi w nich zamieszczone przekazaliśmy Burmistrzowi Miasta na jednym z ostatnich spotkań. W dniach 2 – 3 października 2015r. gościliśmy w Krynicy Morskiej nasze zaprzyjaźnione Rady Młodzieżowe z Lisewa i Płużnicy na wspólnych warsztatach. Byli z nami opiekunowie, a merytorycznie wspierała nas Fundacja Civis Polonus.

Miedzy innymi w oparciu o wyniki naszej diagnozy powstał projekt „Współdecydujemy o naszej Krynicy”. Jest to pierwszy projekt w Krynicy Morskiej zakładający przeprowadzenie konsultacji społecznych, w wyniku których powstała Społeczna Koncepcja Zagospodarowania Terenu do Odpoczynku, Rekreacji i Zabawy. Głównym celem projektu jest zaangażowanie mieszkańców w projektowanie przestrzeni publicznej w mieście. Zależy nam, aby powstała społeczna koncepcja zagospodarowania wspólnych przestrzeni. Na podstawie tego dokumentu zgodnie z obietnicami Burmistrza zostanie zlecony projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Rybackiej.

Na początku lutego 2016r. wraz z innymi uczniami gimnazjum braliśmy udział w wolontariacie u Pana Jacka Zalewskiego. Stowarzyszenie "Dobra Wola" dało nam możliwość przebywania razem z podopiecznymi i opiekunami, wspólnych zabaw i rozmów.

W dniach 19 – 20 lutego 2016r. w Orłowie gm. Płużnica odbyło się ostatnie szkolenie podsumowujące projekt „Młodzieżowe Rady Gmin: dialog władz z młodymi mieszkańcami”. Spotkaliśmy się z zaprzyjaźnionymi młodzieżowymi radnymi z Lisewa i Płużnicy, aby podsumować nasze działania, jeszcze raz wspólnie pobyć i zaplanować dalsze kroki. Nasze ostatnie wspólne spotkanie było zakończeniem pewnego etapu i wejściem w nowy. Jeszcze wiele pracy przed nami   i wiele nowych wyzwań. Z żalem żegnaliśmy Panie „Asie”, które tyle nas nauczyły oraz koleżanki i kolegów z gminy Płużnica i Lisewo.

Opracował Szymon Pawłowski

 

czytaj więcej

Opracowanie: szkolnastrona.pl